Nasza strona korzysta z plików cookies, tzw. ciasteczek. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nie, chcę dowiedzieć się więcej. Tak, zgadzam się i nie pokazuj mi więcej tego komunikatu - zamknij

Strona główna

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa
Oddział Kalisz

WIADOMOŚCI

Komunikat w sprawie ważności zaświadczeń z ukończenia szkoleń z zakresu środków ochrony roślin

Wtorek, 14 marca 2023


Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) Oddział w Kaliszu, jako jednostka upoważniona do prowadzenia szkoleń z zakresu środków ochrony roślin, informuje wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, a więc rolników, ogrodników, pracowników firm prowadzących obrót środkami oraz doradztwo w zakresie środków, że uległy zmianie przepisy prawa dotyczące ważności w/w szkoleń.

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (Dz. U. 2023, poz. 412), w artykule 145 uchyla możliwość wykonywania czynności związanych ze środkami ochrony roślin (tj. stosowanie środków ochrony roślin, nabywanie i zbywanie środków ochrony roślin, prowadzenie usług doradczych) przez osoby nie posiadające aktualnych zaświadczeń o ukończeniu odpowiednich szkoleń.

Przepisy te wprowadzają, z dniem 4 maja 2023 roku, obowiązek legitymowania się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego szkolenia w zależności od wykonywanych czynności związanych ze środkami ochrony roślin. Wszystkie odbyte szkolenia ze środków ochrony roślin mają ważność 5 lat. Brak ważnych zaświadczeń może narazić na sankcje karne oraz utratę możliwości uzyskania pełnych wysokości dopłat bezpośrednich.

Informując o powyższych zmianach przepisów zachęcamy wszystkie osoby, którym odbycie takich szkoleń jest niezbędne, do zgłaszania się na szkolenia organizowane przez SITR. Organizujemy szkolenia w zakresie podstawowym i uzupełniającym:

 • Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. (dla wszystkich osób profesjonalnie wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin)
 • Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin. (dla osób prowadzących obrót środkami ochrony roślin i/lub doradztwo)
 • Integrowana Produkcja - sadownicza, warzywnicza i rolnicza. (ważne dla osób chcących uzyskać dodatkową płatność w zakresie Ekoschematu Integrowana Produkcja)
Zapewniamy kompetentnych wykładowców i stosujemy najniższe ceny w regionie.

Zgłoszenia można dokonać w biurze Stowarzyszenia DOM TECHNIKA NOT w Kaliszu ul. Zacisze 2 lub pod numerami telefonów: +48 607 603 411 lub +48 603 564 994 lub +48 607 132 222.

Terminy szkoleń można również sprawdzić na naszej stronie internetowej www.sitr.kalisz.pl.


Krajowe obchody Światowego Dnia Inżyniera

Poniedziałek, 13 lutego 2023


Zarząd Oddziału SITR w Kaliszu informuje i zaprasza wszystkich członków naszego Stowarzyszenia do aktywnego udziału w Światowym Dniu Inżyniera, który w Polsce będzie uroczyście obchodzony w dniu 3 marca br.

Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, że każdy sprzęt użytkowany w naszym codziennym życiu jest wykonany przez twórców techniki. Telefon, komputer, lodówka, kuchenka, samochód, żelazko, a nawet szczoteczka do zębów zanim pojawiły się na rynku jako gotowe produkty, ktoś musiał je wymyśleć. To wszystko zawdzięczamy inżynierom, ich niezwykłej wyobraźni i kreatywności, która jest źródłem postępu technologicznego w rozwoju cywilizacyjnym. Bez ich wynalazków i technologii nie istnieje praktycznie żadna branża, ani dziedzina. Okazją do przypomnienia ich dokonań jest obchodzony corocznie od 4 marca 2020 roku Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Na Światowym Kongresie Inżynierów (WEC – World Engineers Convention) w Melbourne w 2019 r., który zgromadził tysiące uczestników, Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wraz z UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. WFEO otrzymało wsparcie od największych międzynarodowych i krajowych instytucji, w tym od FSNT-NOT oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych - NOT poparła inicjatywę WFEO i włączyła się czynnie w obchody Światowego Dnia Inżyniera. Federacja przy współdziałaniu z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Akademią Inżynierską w Polsce, obchodzi to święto już po raz czwarty. Partnerem FSNT-NOT w 2020 r., podczas pierwszych obchodów była Politechnika Poznańska. Zainaugurowano je w Poznaniu pod hasłem „Zrównoważonego rozwoju” i poświęcone były perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji.

Wybuch pandemii spowodował, że w 2021 r. organizatorzy wspólnie z Politechniką Śląską, przeprowadzili obchody pod hasłem „Zdrowa planeta” w formule on-line. - Podobnie było w 2022 roku, ponieważ nadal obowiązywały ograniczenia wynikające z pandemii - wspomina Ewa Mankiewicz-Cudny Prezes FSNT NOT. Ubiegłoroczne święto, którego współgospodarzem była Politechnika Warszawska przebiegało pod hasłem „Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”. Wśród wielu poruszanych zagadnień dotyczących wkładu inżynierów w rozwój nauki, medycyny, cyfryzacji, przemysłu 4.0, transformacji energetycznej, mówiono także o perspektywach kształcenia inżynierów dla przyszłości.

W tym roku Światowy Dzień obchodzony będzie pod hasłem „Innowacje inżynierskie dla bardziej prężnego świata” Centralne uroczystości święta poświęconego twórcom techniki odbędą się w Paryżu 4 marca, a krajowe 3 marca w Warszawskim Domu Technika NOT od godziny 11.00. Głównym organizatorem i patronem wydarzenia jest już tradycyjnie Federacja Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT.

Podczas tej uroczystości zostaną też wręczone tytuły: Diamentowy, Złoty, Srebrny Inżynier oraz Wyróżnienia, uzyskane w 29 edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera. W plebiscycie tym przyznawany jest także tytuł Honorowego Złotego Inżyniera, osobom, które mając dyplom inżyniera lub technika, odniosły wybitne sukcesy w innych dziedzinach lub nie mające tytułu inżyniera.

Uroczyste obchody, w siedzibie FSNT-NOT w Warszawskim Domu Technika, który powstał 118 lat temu, zainaugurują dwa wykłady wygłoszone przez wybitnych specjalistów z Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej – jeden na temat wkładu polskich twórców techniki w zrównoważony rozwój a drugi dotyczący przyszłości polskiej energetyki: atom, OZE, wodór czy inne rozwiązania.

W dalszej części uroczystości ŚDI zostaną wygłoszone wykłady poświęcone zagadnieniom sztucznej inteligencji oraz osiągnięciom polskiej kosmonautyki, a także prezentacje dokonań studenckich kół naukowych wybranych uczelni technicznych.

Polskie obchody Światowego Dnia Inżyniera 3 marca 2023 r. będą transmitowane na żywo na stronie https://sdi.enot.pl/ od godz. 11.00.

Światowe obchody Dnia Inżyniera będą transmitowane 4 marca 2023 r. na stronie https://worldengineeringday.net/live/


Odmiany soi Firmy SAATBAU na polach wdrożeniowych w powiecie ostrowskim

Czwartek, 10 listopada 2022


Wracamy do zapowiedzi prezentacji odmian soi, zawartej w informacji z 13 września 2022 r. przedstawiającej relację z V Wielkopolskiego Święta Soi z miejscowości Nowe Skalmierzyce w powiecie Ostrów Wlkp. Na polach wdrożeniowych gospodarstwa Państwa Chlastów największą liczbę odmian zaprezentowała Firma Saatbau dlatego rozpoczynamy prezentację od odmian tej firmy. Saatbau posiada bogaty wachlarz, sprawdzonych w polskich warunkach klimatyczno – glebowych, odmian soi we wszystkich grupach wczesności.

 1. AMBELLA

  Odmiana należąca do grupy odmian bardzo wczesnych, właściwe to najwcześniejsza odmiana dostępna w Polsce o okresie wegetacji około 130 dni. Rośliny niskie o bardzo wysokiej odporności na wyleganie i bardzo dobrej odporności na pękanie strąków. Nasiona dość duże o wysokiej masie tysiąca nasion (MTN) około 185 g. Odmiana przydatna do uprawy we wszystkich rejonach kraju, tolerancyjna na chłody, we wczesnych fazach rozwojowych charakteryzuje się wysokim wigorem. Plonowanie w doświadczeniach wdrożeniowych w powiecie ostrowskim od 2,9 do nawet 5 t/ha, w zależności od roku uprawy, a w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Wielkopolsce, prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (PDO COBORU) – 2,9 t/ha. Zbioru kombajnem na polu wdrożeniowym w bieżącym roku dokonano 3 września (patrz fot.1).

 2. ABACA

  Odmiana należąca do grupy odmian wczesnych, o okresie wegetacji 130 – 140 dni. Rośliny niskie o bardzo dobrej odporności na wyleganie i bardzo dobrej odporności na pękanie strąków. Nasiona bardzo duże MTN około 230 g. Odmiana przydatna do uprawy we wszystkich rejonach kraju, tolerancyjna na chłody, we wczesnych fazach rozwojowych charakteryzuje się wysokim wigorem. Wykazuje się rekordowym potencjałem plonowania i dobrą wczesnością dojrzewania. W doświadczeniach wdrożeniowych w powiecie ostrowskim plonowała na poziomie 4,2 nawet do 5 t/ha w zależności od roku uprawy, a w doświadczeniach PDO COBORU w Wielkopolsce – prawie 4,3 t/ha. Pole wdrożeniowe odmiany Abaca w dniu 3 września br. (patrz fot. 2) nie było jeszcze gotowe do zbioru.

 3. ADESSA

  Odmiana należąca do grupy odmian wczesnych, o okresie wegetacji 131 – 140 dni. Rośliny niskie (ok. 70 cm) o bardzo dobrej odporności na wyleganie i bardzo dobrej odporności na pękanie strąków. Nasiona dość duże MTN wysoka 187 g. Odmiana przydatna do uprawy we wszystkich rejonach kraju, tolerancyjna na chłody, we wczesnych fazach rozwojowych charakteryzuje się wysokim wigorem. Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania i dobrą wczesność dojrzewania. W doświadczeniach wdrożeniowych w powiecie ostrowskim plonowała na poziomie ponad 3,7 t/ha, a w doświadczeniach PDO COBORU w Wielkopolsce – prawie 3,4 t/ha. Pole wdrożeniowe odmiany Adessa w dniu 3 września br. (patrz fot. 3) również nie było jeszcze gotowe do zbioru.

 4. ABELINA

  Odmiana należąca do grupy odmian średnio wczesnych, o okresie wegetacji 135 – 144 dni. Rośliny wysokie (ok. 103 cm) o średniej odporności na wyleganie i dobrej odporności na pękanie strąków. Nasiona dość duże MTN wysoka około 180 g. Odmiana przydatna do uprawy w prawie wszystkich rejonach kraju (z wyjątkiem rejonów o najtrudniejszych warunkach termicznych), tolerancyjna na chłody, we wczesnych fazach rozwojowych charakteryzuje się bardzo wysokim wigorem, szybko następuje zwarcie łanu. Posiada bardzo wysoki potencjał i bardzo wysoką stabilność plonowania. Cechuje się wysokim osadzeniem najniższego strąka około 13 cm nad glebą co znacznie ułatwia zbiór kombajnem. W doświadczeniach wdrożeniowych w powiecie ostrowskim plonowała na poziomie ponad 3,5 t/ha, a w doświadczeniach PDO COBORU w Wielkopolsce – ponad 3,6 t/ha. Wpisana od 6 lat na Listy Odmian Zalecanych (LOZ) w wielu województwach, w tym w Wielkopolsce. Pole wdrożeniowe odmiany Abelina w dniu 3 września br. (patrz fot. 4) również nie było jeszcze gotowe do zbioru.

 5. SG ANSER

  Odmiana należąca do grupy odmian średnio późnych, o okresie wegetacji 137 – 145 dni. Rośliny dość wysokie (ok. 98 cm) o średniej odporności na wyleganie i dobrej odporności na pękanie strąków. Nasiona duże MTN bardzo wysoka około 230 g. Odmiana przydatna do uprawy w prawie wszystkich rejonach Polski, za wyjątkiem rejonów północnych i północnowschodnich, tolerancyjna na chłody, we wczesnych fazach rozwojowych charakteryzuje się bardzo wysokim wigorem. Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania. Rekomendowana do produkcji na cele spożywcze. Cechuje się wysokim osadzeniem najniższego strąka około 15 cm nad glebą co znacznie ułatwia zbiór kombajnem, nawet z hederem zbożowym bez elastycznej kosy. W doświadczeniach wdrożeniowych w powiecie ostrowskim plonowała na poziomie ponad 3,9 t/ha, a w doświadczeniach PDO COBORU w Wielkopolsce – prawie 3,4 t/ha. Rośliny odmiany SG Anser na polu wdrożeniowym, w dniu 3 września br. (patrz fot. 5), były jeszcze wyraźnie zielone.

 6. AURELINA

  Odmiana należąca do grupy odmian późnych, o okresie wegetacji 136 – 151 dni. Rośliny średnio wysokie (ok. 90 cm) o bardzo wysokiej odporności na wyleganie oraz bardzo wysokiej odporności na pękanie strąków i osypywanie nasion. Nasiona duże MTN bardzo wysoka około 216 g. Pozytywnymi cechami tej odmiany jest również równomierność dojrzewania i bardzo wysoka zawartość białka co przekłada się na najwyższy plon białka z hektara uprawy. Odmiana przydatna do uprawy w większości rejonów Polski, za wyjątkiem rejonów północnych i północnowschodnich oraz podgórskich. Tolerancyjna na chłody, we wczesnych fazach rozwojowych charakteryzuje się bardzo wysokim wigorem. Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania. Cechuje się wysokim osadzeniem najniższego strąka około 12 cm nad glebą co znacznie ułatwia zbiór kombajnem. W doświadczeniach wdrożeniowych w powiecie ostrowskim plonowała na poziomie 3,5 – 4,0 t/ha, a w doświadczeniach PDO COBORU w Wielkopolsce – prawie 3,8 t/ha. Rośliny odmiany Aurelina na polu wdrożeniowym, w dniu 3 września br. (patrz fot. 6), nie były jeszcze gotowe do zbioru

 7. ADELFIA

  Odmiana należąca do grupy odmian późnych, o okresie wegetacji 142 – 151 dni. Rośliny niskie (ok. 80 cm) o bardzo wysokiej odporności na wyleganie oraz znakomitej odporności na pękanie strąków i osypywanie nasion. Nasiona dość duże, MTN wysoka około 193 g. Pozytywnymi cechami tej odmiany jest bardzo wysoka zawartość białka i tłuszczu w nasionach. Odmiana przydatna do uprawy w większości rejonów Polski, za wyjątkiem rejonów północnych, północnowschodnich i podgórskich. Tolerancyjna na chłody, we wczesnych fazach rozwojowych charakteryzuje się bardzo wysokim wigorem. Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania. Cechuje się wysokim osadzeniem najniższego strąka około 12 cm nad glebą co znacznie ułatwia zbiór kombajnem. W doświadczeniach wdrożeniowych w powiecie ostrowskim plonowała na poziomie 3,5 – 4,0 t/ha, a w doświadczeniach PDO COBORU w Wielkopolsce – ponad 3,7 t/ha. Rośliny odmiany Adelfia na polu wdrożeniowym, w dniu 3 września br. (patrz fot. 7), były jeszcze w trakcie wegetacji, w pełni zielone.

Szeroka oferta odmian soi Firmy Saatbau pozwala rolnikom na właściwy dobór pod względem długości okresu wegetacji i uprawę tej cennej rośliny praktycznie we wszystkich rejonach naszego kraju. Firma gwarantuje wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny, wolny od modyfikacji genetycznych (GMO) i szczepiony bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot z powietrza. Użycie do siewu takiego materiału gwarantuje dobre kiełkowanie, równe wschody i właściwą obsadę 60 szt. roślin na m2. Spełnienie tego jednego z podstawowych warunków technologii uprawy pozwala oczekiwać dobrych zbiorów soi.

Materiał opracowano na podstawie:

 1. „Soja 2022” Folder Saatbau Polska Sp. z o.o., 55-300 Środa Śląska,
 2. Wyniki badań rozpoznawczych, rejestrowych i PDO, strona internetowa COBORU,
 3. Lista Odmian Zalecanych (LOZ) na rok 2022 Soja, strona internetowa COBORU,
 4. Obserwacje i pomiary własne oraz właścicieli gospodarstwa wdrożeniowego.

Autor tekstu i zdjęć: Adam Błochowiak


Echo wręczenia nagrody Złoty Kłos 2021

Poniedziałek, 26 września 2022


Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Zarządu Głównego SITR www.sitr.pl w zakładce „Aktualności” zamieszczona jest informacja z uroczystości wręczenia statuetki ,,Złoty Kłos 2021” – nagrody, która ma dla naszej organizacji szczególne znaczenie. „Złoty Kłos” jest wyróżnieniem stowarzyszeniowym przyznawanym przez Zarząd Główny osobom szczególnie zasłużonym działalnością zawodową i społeczną w gospodarce rolnej i środowisku wiejskim. Na zaproszenie Pana Andrzeja Sarnowskiego Prezesa Koła Miejsko-Gminnego SITR w Koźminie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość wręczenia tej nagrody Panu Kazimierzowi Zaworskiemu wieloletniemu członkowi SITR, nauczycielowi młodych kadr dla rolnictwa, emerytowanemu Prezesowi Spółdzielni Kółek Rolniczych CENTROL oraz społecznikowi powiatu krotoszyńskiego. Laureatowi nagrody jeszcze raz gratulujemy i życzymy długich lat w zdrowiu i aktywności społecznej.

Redakcji i wydawcy miejscowej gazety „Echo Koźmina”, a szczególnie redaktorowi Panu Grzegorzowi Pierzchale serdecznie dziękujemy za piękną relację z tej uroczystości.

Kliknij na zdjęcie, aby pobrać dokument


V Wielkopolskie Święto Soi

Wtorek, 13 września 2022 roku


W sobotę 3 września 2022 r., w Nowych Skalmierzycach w powiecie ostrowskim, Wielkopolska Izba Rolnicza przy współudziale wielu partnerów, w tym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR), Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) Oddziału w Kaliszu, zorganizowała jako mały jubileusz „V Wielkopolskie Święto Soi”. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją projektu upowszechniającego uprawę soi w Wielkopolsce objął Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Namiot konferencyjny i stoiska wystawców zlokalizowano w gospodarstwie Państwa Bronisławy i Jana Chlastów. Konferencji towarzyszyła realizacja operacji promocyjnej „Nasze regionalne bogactwo na stoły! Soja” Lokalni producenci i przetwórcy oferowali do degustacji i nabycia swoje produkty, w tym mleczko sojowe. Bogato prezentowały się stoiska firm hodowlano-nasiennych, których odmiany posiano na polach gospodarstwa P. Jana Chlasty. Łącznie w tym roku soję uprawiano na powierzchni prawie 14 hektarów. Największą ofertę odmian prezentowała Firma SAATBAU Polska, następnie Agroyoumis oraz Lidea.

Spotkanie rozpoczęto lustracją pól produkcyjno – doświadczalnych i pokazem kombajnowego zbioru soi najwcześniejszej odmiany Ambella firmy Saatbau Polska. Pokaz zbioru przypomniał, że hodowcy odmian soi muszą pracować nad podniesieniem osadzenia pierwszych strąków w górę łodygi, a operatorzy kombajnów powinni doskonalić swoje umiejętności pracy kombajnem przy zborze tej rośliny oraz właściwym doborem aparatu tnącego. Wszystkie uprawiane w gospodarstwie odmiany prezentowały się znakomicie, chociaż wiele z nich nie było jeszcze gotowych do zbioru. Wymagania glebowe i uprawowe oraz zalety poszczególnych odmian przedstawiali menadżerowie firm nasiennych. Następnym punktem święta były wykłady. W namiocie konferencyjnym naukowcy i przedstawiciele firm prowadzili wykłady i udzielali odpowiedzi na pytania licznie zgromadzonych wielkopolskich rolników. Część konferencyjną otworzył Piotr Walkowski – Prezes WIR i Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Jerzy Ł. Walczak. Wykłady prezentowali min. Justyna Rejmaniak z Centralnego Ośrodka Oceny Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz pracownicy państwowych służb doradczych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Prasę rolniczą reprezentował redaktor naczelny miesięcznika Topagrar – Karol Bujoczek, który wręczył okolicznościowy dyplom Rodzinie Państwa Chlastów - gospodarzom spotkania i podziękował im za propagowanie możliwości uprawy i przetwórstwa soi w Wielkopolsce. Poniżej w naszej galerii zdjęć można zobaczyć relację fotograficzną z tej imprezy.

SITR, jako stały partner projektu, będzie prezentował na swojej stronie internetowej wyniki plonowania zaprezentowanych w Nowych Skalmierzycach odmian soi oraz sukcesywnie ich opisy w blokach poszczególnych firm hodowlano – nasiennych.

Autor tekstu: Adam Błochowiak
Autorzy zdjęć: Adam Błochowiak i Michał Tomczak


V Wielkopolskie Święto Soi

Czwartek, 18 sierpnia 2022


Wielkopolska Izba Rolnicza i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu jako partner organizatora święta, zapraszają na V Wielkopolskie Święto Soi. W programie przewidziano konferencję podsumowującą uprawę i zbiór soi na poletkach demonstracyjnych w gospodarstwie Pana Jana Chlasty w Nowych Skalmierzycach (powiat Ostrów Wielkopolski).

Spotkanie odbędzie się w sobotę 3 września 2022 r. w gospodarstwie Pana Jana Chlasty ul. 1 maja 2, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Konferencji towarzyszyć będzie przegląd plantacji i pokazy prac polowych oraz realizacja operacji “Nasze regionalne bogactwo na stoły! SOJA”, promującej produkty pochodzące od lokalnych producentów i przetwórców.

Najważniejszym elementem wydarzenia będzie omówienie plantacji demonstracyjnych i prac agrotechnicznych, które zostały na nich wykonane. W tym roku pola demonstracyjne obejmują obszar ponad 13 ha, na którym wysiano 19 odmian soi. Plonowanie odmian porównane zostanie z wynikami uzyskanymi w latach poprzednich doświadczeń.

Zarząd Oddziału SITR w Kaliszu zachęca członków Stowarzyszenia do udziału w Konferencji.


Nagroda Stowarzyszenia SITR „Złoty Kłos 2021” wręczona w Koźminie Wlkp.

Środa, 22 czerwca 2022 roku


Zgodnie z poprzednią zapowiedzią, na naszej stronie zamieszczamy informację z uroczystości wręczenia statuetki „Złoty Kłos 2021” Kol. Kazimierzowi Zaworskiemu, członkowi Miejsko Gminnego Koła SITR w Koźminie Wlkp., w powiecie krotoszyńskim. Konkurs nagrody „Złoty Kłos” organizowany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie. Nagrody przyznaje Kapituła Konkursu „Złoty Kłos” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz Stowarzyszenia.
Ponieważ członek naszego Oddziału Stowarzyszenia w Kaliszu nie mógł uczestniczyć w centralnej uroczystości wręczenia nagród w Warszawie w dniu 29 marca br., otrzymał więc statuetkę w swoim mieście, Koźminie Wlkp. w dniu 7 czerwca 2022 r.
Na uroczystość przybyli członkowie miejscowego Koła SITR oraz Magdalena Borowiec-Wieczorek – Prezes Zarządu Głównego SITR w Warszawie, Adam Błochowiak – Wiceprezes ZG SITR, Jadwiga Rybarczyk – Prezes Zarządu Oddziału SITR w Kaliszu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Maciej Bratborski, również członek miejscowego koła SITR. Uroczystość odbyła się w restauracji „Wieża” na Starym Rynku historycznego z XII wieku miasta Koźmin Wlkp. liczącego obecnie prawie 7 tys. mieszkańców. Otwarcia uroczystego posiedzenia Koła SITR i powitania gości dokonał Kol. Andrzej Sarnowski Prezes Zarządu Koła. Laudację laureata przedstawił Adam Błochowiak Wiceprezes ZG SITR. Nagrodę Panu Kazimierzowi Zaworskiemu wręczyła Magdalena Borowiec-Wieczorek i Adam Błochowiak, prezesi Zarządu Głównego w Warszawie. Pani Prezes przestawiała również zebranym stan organizacyjny Stowarzyszenia w kraju oraz główne kierunki działania, w tym zwłaszcza udział w opiniowaniu aktów prawa powszechnego dotyczącego wsi, rolnictwa i środowiska naturalnego. Podnoszenia kwalifikacji pracowników środowisk rolniczych i leśnych, rzeczoznawstwa rolniczego, w tym min. szkód łowieckich.

Laureatowi nagrody „Złoty Kłos 2021”, Kazimierzowi Zaworskiemu, serdecznie gratulujemy i życzymy długich lat życia w zdrowiu oraz satysfakcji z działalności zawodowej i społecznej na rzecz rozwoju wielkopolskiego rolnictwa i wsi.

Poniżej prezentujemy sylwetkę Kol. Kazimierza Zaworskiego.

Kol. Kazimierz Zaworski jest członkiem SITR od 1969 r. i do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w działalności naszego Stowarzyszenia. Pełnił funkcję Przewodniczącego Koła SITR w Koźminie Wlkp., w latach 1974 – 1981. Absolwent Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (inż.) i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (mgr 1968). Pracę zawodową podejmuje jako nauczyciel Technikum Rachunkowości Rolnej w Koźminie Wlkp. Jego organiczna praca z młodzieżą technikum jest bardzo dobrze oceniana i zostaje nagrodzona awansem na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wlkp., (1975 – 1980). W czasie pracy w szkole rolniczej działa również jako społecznik, rozwijając działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, przekazując młodzieży pochodzenia wiejskiego (taka wówczas uczyła się w technikach rolniczych), nie tylko merytoryczną wiedzę zawodową ale również wrażliwość i pasję społecznej pracy na rzecz środowiska wiejskiego. Kol. Kazimierz Zaworski w 1980 roku przechodzi do pracy w spółdzielczości rolniczej obejmując funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych CENTROL w Koźminie Wlkp. Funkcję tą pełni przez 29 lat przechodząc w 2009 roku na zasłużoną emeryturę. Kol. Kazimierz Zaworski okazał się nie tylko wspaniałym nauczycielem i wychowawcą młodzieży ale również sprawdził się jako odpowiedzialny i efektywny pracodawca, spółdzielca i współczesny biznesmen w bardzo trudnym obszarze usług dla rolnictwa i wsi. Kierowana przez niego Spółdzielnia Kółek Rolniczych CENTROL w Koźminie Wlkp. należy przez lata do najlepiej zarządzanych i osiągających najlepsze wyniki finansowe, w zbiorze tego typu spółdzielni, w ówczesnym województwie kaliskim. W całym okresie pracy zawodowej Kol. K. Zaworski jest aktywnym członkiem Miejsko – Gminnego Koła SITR w Koźminie Wlkp., wdrażający zawsze najnowsze osiągnięcia nauki do praktyki rolniczej. Tworzy m. in. w 2000 r., jedną z pierwszych w województwie wielkopolskim, Stację Kontroli Opryskiwaczy, jednostkę prowadzącą urzędowe badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Całe życie zawodowe i społeczne poświęcił kształceniu kadry specjalistów dla rolnictwa i wsi Południowej Wielkopolski oraz nowoczesnych, innowacyjnych usług rolniczych dla miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz powiatu krotoszyńskiego.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony przez Ministra Rolnictwa odznaką honorową Zasłużony Pracownik Rolnictwa oraz orderami Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami spółdzielczości rolniczej.

Korzystając z zasłużonej emerytury nadal aktywnie pracuje społecznie w naszym Stowarzyszeniu. Za wieloletnią pracę zawodową i społeczną w SITR w pełni zasłużył na wyróżnienie statuetką „Złoty Kłos 2021” nadawaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.


Nagrody Stowarzyszenia „Złoty Kłos 2021” wręczone

Czwartek, 5 maja 2022 roku


Epidemia Covid-19 spowodowała dwuletnią przerwę w konkursie nagrody „Złoty Kłos” organizowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. W dniu 29 marca br. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Złoty Kłos 2021”. Konkurs objął honorowym patronatem Wicepremier – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, laureaci konkursu, członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia. Zebranych powitała Magdalena Borowiec-Wieczorek Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Anna Gembicka – sekretarz stanu, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród obecnych dostrzec można było między innymi posła Czesława Siekierskiego, Andrzeja Chodkowskiego Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Annę Zalewską – Dyrektora Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marka Chibowskiego - Zastępcę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Janusza Bylińskiego – Prezesa Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze, Katarzynę Boczek Zastępcę Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Piotra Szymczaka Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Kapituła Konkursu „Złoty Kłos” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznała 11 nagród statuetek „Złoty Kłos 2021”, które otrzymały osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz Stowarzyszenia. Miło nam poinformować, że tym razem za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w Stowarzyszeniu nagrodę otrzymało dwóch członków naszego Oddziału SITR: Kazimierz Furche Przewodniczący Koła SITR w Kaliszu oraz Kazimierz Zaworski członek Miejsko Gminnego Koła SITR w Koźminie Wlkp.

Wszystkim laureatom, zwłaszcza członkom naszego Oddziału serdecznie gratulujemy i życzymy długich lat życia w zdrowiu i satysfakcji z działalności zawodowej i społecznej na rzecz rozwoju wielkopolskiego rolnictwa i wsi.

Poniżej prezentujemy sylwetkę Kol. Kazimierza Furche.

Kol. Kazimierz Furche wstąpił do SITR 01.04.1964 r. i do dnia dzisiejszego jest bardzo aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia. Pełnił wiele funkcji w organach statutowych SITR: sekretarza Koła (1965 – 1972), przewodniczącego Koła przy Kombinacie PGR w Kaźmierzu pow. Szamotuły (1973 – 1977), w latach 1982 – 1998 głównego specjalisty Sekcji Zootechnicznej Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Kaliszu. W 1976 r. zostaje wybrany na ławnika Sądu Rejonowego w Szamotułach, a w 1979 r. uzyskuje uprawnienia Rzeczoznawcy SITR w specjalności produkcja zwierzęca. W tym okresie intensywnie organizuje szkolenia dla rolników, kadry zootechnicznej PGR i gminnej służby rolnej z zakresu hodowli i produkcji bydła mlecznego i mięsnego. Przez wiele kadencji w latach 1990 – 2015 pełni funkcję członka Zarządu Oddziału SITR w Kaliszu. Obecnie pełni funkcję Prezesa Koła przy Zarządzie Oddziału w Kaliszu. Wspaniały organizator imprez integracyjnych dla seniorów – członków naszego Oddziału. Absolwent Wydziału Zootechniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1963 r.). Pracę zawodową po studiach podjął w Zakładzie Doświadczalnym WSR w Złotnikach (1963 – 1971), następnie jest głównym specjalistą ds. produkcji zwierzęcej w kombinatach PGR Chocicza, Kaźmierz i Objezierze (1971 – 1978). W okresie 1978 – 1981 pracuje w Zjednoczeniu PGR w Kaliszu jako główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej. W latach 1981 – 1996 jest zastępcą dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kaliszu. Organizator wystaw rolniczych, konferencji i seminariów z zakresu hodowli zwierząt i produkcji zwierzęcej, wyjazdów na imprezy rolnicze oraz spotkań integracyjnych członków Stowarzyszenia. Doceniony za pracę społeczną w Stowarzyszeniu i wyróżniony Brązową (1979), Srebrną (1984) i Złotą (1993) Honorową Odznaką SITR. Życie zawodowe i społeczne poświęcił rozwojowi produkcji zwierzęcej, szczególnie jako aktywny członek SITR, wdrażający zawsze najnowsze osiągnięcia nauki do praktyki rolniczej. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony przez Ministra Rolnictwa odznaką honorową Zasłużony Dla Rolnictwa (2003) oraz orderami Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987) i Złotym Krzyżem Zasługi (1998) przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Korzystając z zasłużonej emerytury nadal aktywnie pracuje społecznie w naszym Stowarzyszeniu.

Sylwetkę Kol. Kazimierza Zaworskiego zaprezentujemy w późniejszym czasie.


Szkolenie z zakresu prowadzenia produkcji roślinnej systemem Integrowanej Produkcji

Wtorek, 19 kwietnia 2022 roku


Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Kaliszu zorganizował w powiecie konińskim szkolenie z zakresu prowadzenia produkcji owoców roślin sadowniczych według systemu „Integrowanej Produkcji”, uznanego w Polsce za jeden z systemów produkcji żywności certyfikowanej jakości. Sadownicy z powiatu konińskiego tworzą jeden z czterech głównych rejonów sadowniczych w Wielkopolsce. Szkolenie zrealizowano zgodnie z programem ustalonym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z wykładowców był dr inż. Michał Szklarz uznany pracownik naukowy z zakresu produkcji sadowniczej w tym ochrony i nawożenia upraw sadowniczych (patrz fot. 1-3). Prowadzone w ramach programu zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem sadowników.

Zwłaszcza, że w najbliższych latach planowane jest dostosowanie systemu Integrowanej Produkcji (IP) do założeń środowiskowych wpisanych w Europejski Zielony Ład, które ma skutkować uzyskaniem wsparcia finansowego dla rolników prowadzących produkcję roślinną według zasad IP. Wsparcie finansowe tej produkcji ma być realizowane w latach 2023 – 2027 ze środków Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Ekoschematu 1.4.13 – Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Celem tego wsparcia finansowego jest zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji roślinnej w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i wielkości zbiorów żywności bezpiecznej dla konsumentów. Zakłada się udzielanie płatności do prowadzenia upraw zgodnie z metodykami IP pod nadzorem podmiotów certyfikujących. Warunkiem uzyskania dodatkowych płatności ma być powiązane ze spełnieniem przez beneficjentów szeregu zobowiązań. Proponowana stawka wsparcia Integrowanej Produkcji określona została na poziomie 1300 zł/ha.

W ramach dostosowania system IP do ogólnych wymogów zawartych w Ekoschemacie przeprowadzony zostanie, na poziomie krajowym, przegląd i aktualizacja metodyk, dokumentacji czynności produkcyjnych IP i zasad certyfikacji dla wszystkich gatunków uprawianych roślin oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona zmiany obowiązującego w tej sprawie rozporządzenia. Z momentem dokonania tych zmian będzie można na tej stronie internetowej Stowarzyszenia znaleźć szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego Produkcji Integrowanej.


Wesołych Świąt Wielkanocnych

Piątek, 15 kwietnia 2022 rokuProgram Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT na nową 4-letnią kadencję władz

Czwartek, 10 marca 2022 roku


W dniu 24 stycznia br. w Warszawskim Domu Technika obradowała Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT).

Pierwsza część obrad Rady poświęcona była dokończeniu wyborów nowych władz Federacji na kadencję 2021-2025. Podstawowa część zebrania sprawozdawczo - wyborczego odbyła się 27 września ubiegłego roku. Delegaci Rady Krajowej FSNT- NOT wybrali wtedy nowy Zarząd Główny na czele którego ponownie stanęła Pani Ewa Mankiewicz-Cudny. Nasze Stowarzyszenie na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym reprezentował delegat Adam Błochowiak.

Druga część obrad styczniowego posiedzenia Rady Krajowej dotyczyła wypracowania Programu działania Federacji na najbliższe cztery lata, który prezentujemy poniżej w całości. Warto aby członkowie Stowarzyszeń oraz Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT zapoznali się z jego treścią i podjęli realizację zawartych w nim tez dla dobra środowiska inżynierskiego i rozwoju naszego Kraju.

Kierunki programowe FSNT-NOT w kadencji 2021-2025
NOWE WYZWANIA - DOBRE PRAKTYKI

I. FSNT-NOT DLA SPOŁECZEŃSTWA I PAŃSTWA

 • 1. Dla społeczeństwa
  • 1.1 Zacieśnienie współpracy z:
   • 1.1.1 samorządami zawodowymi, terytorialnymi i przedsiębiorcami;
   • 1.1.2 stowarzyszeniami i towarzystwami naukowo-technicznymi m.in: Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Fundacją im. Tadeusza Marka, Akademią Inżynierską w Polsce, Polskim Towarzystwem Informatycznym;
   • 1.1.3 organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze nauki, techniki i gospodarki, w tym z OFOP.
  • 1.2 Współpraca z parlamentem, rządem i Prezydentem RP:
   • 1.2.1 zintensyfikowanie udziału w pracach komisji parlamentarnych;
   • 1.2.2 kontynuowanie kontaktów z resortami: edukacji, nauki, gospodarki, infrastruktury i ekologii, funduszy i rozwoju;
   • 1.2.3 współdziałanie z Kancelarią Prezydenta RP;
  • 1.3 Wyjście z ofertą do społeczeństwa, wykorzystanie sieci TJO i Domów Technika na działalność oświatowo-edukacyjną i kulturalną,
 • 2. Na rzecz młodego pokolenia
  • 2.1 Powołanie Klubów Młodego Inżyniera przy TJO w Domach Technika
  • 2.2 Organizacja (co 2 lata) Forum Młodego Inżyniera;
  • 2.3 Zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi i techniką:
   • 2.3.1 kontynuacja Olimpiady Wiedzy Techniczne i Konkursu Młody Innowator;
   • 2.3.2 rozszerzenie projektu „Bezpieczne Praktyki i Środowisko”;
   • 2.3.3 organizowanie konkursu na zaprojektowanie gry planszowej i gry komputerowej poświęconych wybitnym polskim twórcom techniki - projekt „Inżynierowie dla Niepodległej”
   • 2.3.4 zintensyfikowanie pracy Komisji Młodzieży FSNT-NOT (spotkania przewodniczącymi młodzieżowych komisji działających w SNT)
   • 2.3.5 nawiązanie i utrzymanie kontaktu elektronicznego z młodzieżą biorącą udział w konkursach organizowanych przez SNT i NOT - (stworzenie bazy) - „young mentoring”; pomoc ekspercka
   • 2.3.6 organizacja udziału polskiej delegacji w Europejskim Turnieju Wiedzy Technicznej (European Technical Knowledge Competition)
 • 3. Na rzecz nauki, techniki i gospodarki
  • 3.1 Organizacja Kongresów Techników Polskich, konferencji, seminariów o tematyce poświęconej współpracy nauki i gospodarki, innowacyjności, nowym technologiom, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zrównoważonemu rozwojowi.
  • 3.2 Utworzenie eksperckiego lobby inżynierskiego.
  • 3.3 Współpraca z SNT w wypracowywaniu stanowisk środowiska technicznego w odniesieniu do kluczowych problemów z zakresu nauki, techniki i gospodarki; ochrony środowiska
  • 3.4 Utworzenie zespołu ekspertów do opracowywania opinii projektów ustaw i rozporządzeń.
  • 3.5 Aplikowanie o granty w obszarze wspierania przedsiębiorczości
  • 3.6 Prowadzenie międzystowarzyszeniowych Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisji FSNT-NOT funkcjonujących w obszarach gospodarczych tj.: gospodarka energetyczna; polityka gospodarcza; normalizacja, jakość i certyfikacja; ergonomia, ochrona pracy, technika w medycynie; ochrony środowiska oraz innowacyjności i technologii.
  • 3.7 Kontynuowanie odbywania kolejnych forów inżynierskich, po przewie spowodowanej pandemią.
  • 3.8 Współpraca z:
   • 3.8.1 agendami rządowymi w tym z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu i innymi działającymi w obszarze zainteresowania SNT i NOT m.in.: Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Polskim Centrum Akredytacji, Urzędem Dozoru Technicznego, Głównym Urzędem Miar, Urzędem Patentowym RP;
   • 3.8.2 Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi.
   • 3.8.3 IV Wydziałem Nauk Technicznych PAN i II Wydziałem Nauk Biologicznych i Rolniczych.
   • 3.8.4 Radą Główną Instytutów Badawczych oraz Siecią Badawczą Łukasiewicza;
   • 3.8.5 Izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców.

II. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • 1. Udział w pracach wybranych komitetów Światowej Federacja Organizacji Inżynieryjnych (WFEO) i Światowych Kongresach Inżynierów;
 • 2. Organizacja i upowszechnienie obchodów Światowego Dnia Inżyniera (4 marca);
 • 3. Aktywny udział w działalności w Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI):
  • 3.1 upowszechnienie Karty Zawodowej Inżyniera;
  • 3.2 prowadzenie Narodowego Komitetu Monitorującego ds. FEANI i promocja tytułu Euroinżyniera;
  • 3.3 współdziałanie na rzecz pogłębienia współpracy FEANI i Unii Europejskiej w celu podniesienia znaczenia zawodu inżyniera i organizacji naukowo-technicznych.
 • 4. Powrót (po pandemii) do współpracy bilateralnej z organizacjami inżynierskimi w Chinach
 • i krajach sąsiadujących z Polską;
 • 5. Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z organizacjami polonijnymi inżynierów poza granicami Polski
  • 5.1 organizacja Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich (2022 i 2025);
  • 5.2 udział w wydarzeniach (konferencje, spotkania, jubileusze) organizowanych przez polonijne stowarzyszenia naukowo-techniczne;
  • 5.3 współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”;
  • 5.4 nawiązanie współpracy z komisja senacką odpowiedzialną za kontakty z Polonią.

III. NA RZECZ ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO - INTEGRACJA

 • 1. Monitorowanie oczekiwań społeczności technicznej sfederowanej w FSNT-NOT
  • 1.1 Współpraca z SNT i TJO;
   • 1.1.1 badanie środowiskowe dotyczące oczekiwań środowiska inżynierskiego (ankieta, wywiad itp.);
   • 1.1.2 coroczne spotkania konsultacyjne z prezesami SNT oraz prezesami TJO;
   • 1.1.3 spotkania członków Zarządu Głównego FSNT-NOT z reprezentacją makroregionów z udziałem delegata do Rady Krajowej FSNT-NOT z danego województwa (2 razy w roku);
 • 2. Doskonalenie struktur organizacyjnych
  • 2.1 Powołanie doradców Zarządu Głównego FSNT-NOT;
  • 2.2 Kontynuacja dyskusji i prac poświęconych dostosowaniu struktur i działalności FSNT-NOT do uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych;
  • 2.3 Wypracowanie wieloletnich założeń strategicznych;
  • 2.4 Organizowanie cyklu spotkań pod tytułem „wymiana doświadczeń” zarówno w zakresie prowadzonej działalności w strukturach FSNT-NOT jak i dotyczących osiągnięć technicznych;
  • 2.5 Nadawanie tytułu Ekspert NOT i utrzymywanie kontaktu z osobami mającymi ten tytuł oraz ich praktyczne wykorzystanie w działaniach FSNT-NOT;
  • 2.6 Włączanie TJO w organizację cyklicznych konkursów i wydarzeń;
  • 2.7 Współdziałanie z SNT i ich oddziałami w organizacji Kongresów Techników Polskich, Forów Inżynierskich oraz wypracowywania opinii środowiska wobec najważniejszych wydarzeń w nauce, technice i gospodarce;
  • 2.8 Podejmowanie wspólnych z SNT przedsięwzięć mających na celu podnoszenie prestiżu zawodów technicznych, twórców techniki i ich organizacji.
  • 2.9 Organizacja corocznego spotkania świąteczno-noworocznego oraz imprez o charakterze koleżeńskim z udziałem przedstawicieli SNT, TJO, Komitetów N-T i Komisji FSNT-NOT; zasłużonych działaczy i osób zaprzyjaźnionych
 • 3. Usprawnienie polityki ekonomicznej FSNT-NOT i rozwijanie form komercyjnych FSNT-NOT w celu pozyskania środków na działalność statutową.
  • 3.1 Utworzenie przy Zarządzie Głównym FSNT-NOT doradczego Zespołu Gospodarczego mającego na celu:
   • 3.1.1 wypracowanie nowych metod (form) pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych;
   • 3.2.2 poprawę gospodarowania nieruchomościami;
  • 3.2 Udział FSNT-NOT w konkursach na projekty o zasięgu krajowym i regionalnym
 • (w wspieranie w tym TJO) w szczególności w ramach programu operacyjnego „Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki” - następca POIR)
  • 3.3 Podejmowanie zadań zleconych przez agendy rządowe (zlecenia płatne).
 • 4. Dostosowanie (w miarę potrzeb) istniejących Regulaminów: Rady Krajowej FSNT-NOT; Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT; Zarządu Głównego FSNT-NOT, zasad wyboru delegatów do Rady Krajowej w TJO; Komitetów N-T i Komisji FSNT-NOT do aktualnych uwarunkowań.
 • 5. Wzmocnienie działalności marketingowej w celu zwiększenia w społecznej świadomości roli techniki i inżynierów i ich organizacji, a także lepszego wykorzystania ich potencjału merytorycznego przez władze;
  • 5.1 Wyrażanie oficjalnego stanowiska FSNT-NOT w sprawach ważnych dla naszego środowiska inżynierskiego i ich publikowanie;
  • 5.2 Utrzymanie własnej prasy technicznej, w tym Przeglądu Technicznego jako organu prasowego Federacji;
  • 5.3 Wydawania Biuletynu Informacyjnego NOT będącego wewnętrznym źródłem informacji;
  • 5.4 Prowadzenie i modyfikowania w miarę potrzeb i rozwoju stron internetowych;
  • 5.5 Udział w mediach społecznościowych.

Uchwała Rady Krajowej FSNT-NOT Nr 8/XXVI z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Kierunków programowych FSNT-NOT w kadencji 2021-2025


Konferencja „Uprawa Soi nie modyfikowanej genetycznie na stoły i na paszę”

Wtorek, 14 września 2021 roku


Przy pięknej słonecznej pogodzie w sobotę 4 września br., w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim, Wielkopolska Izba Rolnicza przy współudziale wielu partnerów w tym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddziału w Kaliszu zorganizowała konferencję podsumowującą tegoroczną edycję projektu upowszechniającego uprawę soi w południowej Wielkopolsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Namiot konferencyjny i stoiska wystawców zlokalizowano na terenach przy kościele św. Katarzyny. Konferencji towarzyszyła realizacja operacji promocyjnej „Nasze regionalne bogactwo na stoły! Soja” Lokalni producenci i przetwórcy oferowali do degustacji i nabycia swoje produkty, w tym potrawy z soi. Oferta do degustacji była bardzo szeroka, obfita i smaczna.

Ciekawym punktem spotkania była lustracja pól produkcyjno – doświadczalnych w gospodarstwie Pana Jana Chlasty. Na plantacji o powierzchni 16 hektarów uprawianych jest w tym roku 18 odmian soi z różnych grup wczesności. Najliczniejszą grupę stanowiły odmiany Firmy SAATBAU Polska ze Środy Śląskiej. Gospodarz P. Jan Chlasta przywiązuje wielką wagę do ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin w uprawie soi, stąd większość zabiegów ograniczających zachwaszczenie oparte jest na poprawnej uprawie roli, agrotechnice i zabiegach mechanicznych. Trzeba przyznać, że te czynności w gospodarstwie są opanowane do perfekcji, a plantacje soi były wolne od chwastów. W konferencji, którą otworzył Piotr Walkowski – Prezes WIR, uczestniczyli licznie zebrani rolnicy, władze samorządowe z Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Jerzym Ł. Walczakiem, pracownicy państwowych służb doradczych (Centralnego Ośrodka Oceny Odmian Roślin Uprawnych, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa), przedstawiciele hodowców odmian i firm hodowlano – nasiennych oraz zaopatrzenia rolniczego. Prasę rolniczą reprezentowali min. redaktorzy naczelni miesięczników Topagrar – Karol Bujoczek i Nowoczesnej Uprawy dr Żaneta Fidler. W programie konferencji swoje wystąpienia przestawili min. Justyna Rejmaniak z COBORU na temat odmian soi wpisanych, na podstawie wyników doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Wielkopolsce, na Listę Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w naszych warunkach glebowo – klimatycznych. Na temat rozważnego – zgodnego z prawem stosowania środków ochrony roślin i nawozów w świetle bezpieczeństwa żywności oraz czekających nas ograniczeń wynikających z regulacji proponowanych przez organy Unii Europejskiej w tzw. „Zielonym ładzie”, mówił Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Adam Błochowiak. Wstąpienie wywołało żywą dyskusję rolników na temat kurczącego się gwałtownie doboru środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania szkodników, chorób i chwastów w poszczególnych uprawach. W tej dyskusji zabrał też głos P. Jan Chlasta, zwracając uwagę na brak preparatów do dosuszania soi przed zbiorami. Tegoroczna aura nie pozwoliła w czasie trwania tej konferencji (a tak było w latach poprzednich), na pokaz zbiorów soi, gdyż większość odmian jeszcze nie była dojrzała, co można zobaczyć poniżej w naszej galerii fotograficznej. Dlatego relację z wyników plonowania zaprezentowanych 18 odmian soi przedstawimy po zbiorach dokonanych (mamy nadzieję że we wrześniu), przez gospodarzy ze Skalmierzyc.

W konferencji wzięła grupa członków Stowarzyszenia wraz z Kol. Jadwigą Rybarczyk Prezesem Zarządu Oddziału SITR w Kaliszu.


IV Wielkopolskie Święto Soi

Piątek, 13 sierpnia 2021 roku


Zapraszamy członków SITR do wzięcia udziału IV Wielkopolskim Świecie Soi


Światowy Dzień Inżyniera dla zrównoważonego rozwoju

Piątek, 6 marca 2020 roku


W dniu 4 marca w Auli Magna, Centrum wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się krajowa inauguracja Światowego Dnia Inżyniera (ŚDI). Organizatorami uroczystości była Politechnika Poznańska oraz Naczelna Organizacja Techniczna Zarząd Główny w Warszawie, a patronat honorowy sprawowało Ministerstwo Rozwoju. Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski wygłosił słowo wstępne oraz powitał gości inauguracji. W imieniu Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej przemawiała Pani Prezes Ewa Mankiewicz-Cudny, która przedstawiła genezę ustanowienia ŚDI oraz historyczną i aktualną rolę polskich inżynierów w rozwoju cywilizacji i państwowości naszej Ojczyzny.

Międzynarodowe święto inżynierów ustanowione przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of Engineering Organizations), ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenie ich pracy dla społeczeństwa. Gościem wydarzenia był także wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Światowy Dzień Inżynieria będzie obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 roku. Hasło tegorocznego święta brzmiało „Inżynierowie dla zrównoważonego rozwoju”.

W uroczystości Światowego Dnia Inżyniera uczestniczył również Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, który odczytał list okolicznościowy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, skierowany do organizatorów wydarzenia i polskiego środowiska inżynierskiego. Pan Premier napisał:

„… droga do rozwoju wiedzie przez innowacyjność, poprzez realizację śmiałych, nowatorskich wizji. Dziś jest szczególny dzień, by podziękować wszystkim inżynierom za ich wkład we współtworzenie lepszej przyszłości naszego kraju i budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Polacy, mają zdolność do przełamywania schematów i radzenia sobie w nietypowych sytuacjach. A że żyjemy w czasach gospodarczego wielkiego przełomu, przed nami wielka szansa wykorzystania możliwości jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa”.

Na uwagę zasługują dwa ważne wykłady wygłoszone do liczne zebranej (prawie 200 osób), publiczności inżynierskiej. Pierwszy to „Polski inżynier na przestrzeni dziejów” wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Józefa Gawlika, członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz drugi „Rola sztucznej inteligencji w przyśpieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych” przedstawiony przez prof. dr hab. inż. Romana Słowińskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Z wkładu prof. J. Gawlika „Inżynier: wizjoner – twórca – organizator”

Rolnicy to też inżynierowie, dlatego w uroczystościach w Politechnice Poznańskiej uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, w tym członkowie Zarządu Głównego Magdalena Borowiec-Wieczorek – Prezes i Adam Błochowiak – wiceprezes.

Uroczystej sesji ŚDI towarzyszyła wystawa stoisk z projektami inżynierskimi prezentowanymi przez Studenckie Koła Naukowe Politechniki Poznańskiej.


Światowy Dzień Inżyniera - 4 marca 2020 roku

Czwartek, 13 lutego 2020 roku


4 marca wszyscy twórcy techniki obchodzą Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju ustanowiony przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO)

4 MARCA 2020 R. POLITECHNIKA POZNAŃSKA GODZ. 11.00

Zapraszamy do organizowania własnych wydarzeń pod hasłem Światowego Dnia Inżyniera. Pokażmy, że należymy do światowej wspólnoty inżynierskiej! Więcej informacji na stronie: worldengineeringday.net.

Pliki:

- Plakat promujący wydarzenie,
- Informacja dodatkowa.


Upowszechnianie uprawy soi w Południowej Wielkopolsce

Piątek, 1 marca 2019 roku


Gospodarstwo Rolne Jan Chlasta w Skalmierzycach przygotowuje się do organizacji w bieżącym roku drugiej edycji „Wielkopolskiego Święta Soi”, którego inicjatorem jest Wielkopolska Izba Rolnicza. Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Kaliszu zaproszony został do współpracy w realizacji tego projektu, mającego na celu upowszechnianie uprawy soi w Wielkopolsce. Zadanie nasze jako współorganizatora polega na pomocy w wyborze odmian soi do uprawy na poletkach demonstracyjnych, doboru tematyki i wykładowców na spotkaniach dla rolników i uczniów szkół rolniczych oraz upowszechniania wyników produkcyjnych. Głównymi założeniami projektu gospodarstwa jest promowanie uprawy odmian, tej cennej rośliny białkowej, bez modyfikacji genetycznej oraz w zgodzie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Właściciele gospodarstwa zwracają też wielką uwagę na efekty ekonomiczne swojej działalności, dlatego zakładają promocję odmian najlepiej plonujących w warunkach Południowej Wielkopolski. Gospodarstwo prowadzi pełną dokumentację (w tym multimedialną), dotyczącą prac technologicznych w poszczególnych fazach rozwoju roślin.

W 2018 r. w gospodarstwie uprawiano sześć odmian soi, a produkcja prowadzona była bez użycia chemicznych środków ochrony roślin. Zaawansowane zabiegi agrotechniczne pozwoliły na osiągnięcie plonów zaprezentowanych w tabeli nr 1.

Tab. 1. Plonowanie odmian soi w gospodarstwie J. Chlasta w Skalmierzycach w 2018 r.
Odmiana soi Powierzchnia poletka w ha Zbiór z poletka w tonach Plon w przeliczeniu t/ha
Abelina0,120,3152,63
Merlin0,120,3803,17
SG Anser0,120,3202,70
Aldana0,080,2002,50
Augusta0,080,1652,10
Erika0,080,2052,56

Zbioru plonu z poletek dokonano w dniu 7 września 2018 r., kombajnem, całość zbioru była ważona oddzielnie z każdego poletka z dokładnością do 1 kg. Wszystkie odmiany były w pełni dojrzałe, a omłot odbywał się przy pięknej słonecznej pogodzie.

Materiał siewny do założenia poletek przekazali gospodarstwu przedsiębiorcy:

 1. Saatbau Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej – odm. Abelina, Merlin i SG Anser.
 2. Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni – odm. Erika.
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rol. Gosp. Doświadczalne Dłoń – odm. Augusta.
 4. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR – odm. Aldana.

W 2018 roku w Krajowym Rejestrze odmian zarejestrowanych było 17 odmian soi. Reprodukcja materiału siewnego prowadzona była w 9 województwach na ogólnej powierzchni 1249,5 ha. Oceniano 35 odmian soi z Krajowego Rejestru Odmian i Katalogu Unijnego. Powierzchnie uprawy soi podlegające ocenie jako materiału siewnego przedstawiono w tabeli nr 2.

Tab.2. Powierzchnia uprawy materiału siewnego soi w Polsce w 2018 r., wg danych PIORiN
Województwo Powierzchnia uprawy w ha Liczba plantacji Średnia wielkość plantacji w ha
dolnośląskie481,8519,5
lubelskie59,5125,0
lubuskie127,81012,8
łódzkie4,522,3
mazowieckie21,863,6
opolskie379,22714,0
podkarpackie50,7212,4
pomorskie3,013,0
wielkopolskie121,2139,3
Razem1 249,51438,7

W trakcie oceny polowej, kwalifikatorzy plantacji nasiennych, zdyskwalifikowali 18,11 ha powierzchni uprawy materiału siewnego soi.

Plonowanie odmian soi w warunkach klimatyczno – glebowych Wielkopolski badane jest też w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k/Środy Wielkopolskiej. W ubiegłym roku w ramach PDO, w trzech Stacjach Oceny Odmian na terenie Wielkopolski (Śrem, Słupia Wielka, Kościelna Wieś) oraz w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Dłoni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, badane były 33 odmiany soi z różnych grup wczesności. Spośród badanych w ramach PDO odmian, znalazło się pięć uprawianych w Gospodarstwie Rolnym w Skalmierzycach. Odmiany te w doświadczeniach PDO uzyskały następujące wyniki plonowania (w tonach/hektar): Abelina – 3,70; Merlin – 3,42; SG Anser – 3,45; Augusta – 2,90; Erika – 3,42.

W 2019 roku gospodarstwo w Skalmierzycach będzie kontynuowało prace wdrożeniowe popularyzujące uprawę soi w Południowej Wielkopolsce, a o ich postępach będziemy informować na naszej stronie internetowej: www.sitr.kalisz.pl

Autor tekstu: Adam Błochowiak

Zdjęcia: Gospodarstwo Rolne J. Chlasta w Skalmerzycach


Nagroda „Złoty Kłos 2018” dla członka naszego Oddziału

Piątek, 25 stycznia 2019 roku


W dniu 15 stycznia 2019 r., w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Warszawie przy ul. Czackiego obyła się uroczystość wręczenia statuetek „Złoty Kłos 2018” dla osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorców działających na rzecz polskiego rolnictwa.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 1. Popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej na wsi.
 2. Działalność edukacyjna w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa.
 3. Integracja środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo-technicznego.
 4. Działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej.
 5. Działalność na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego, ochrony zawodu oraz uprawnień inżynierów i techników rolnictwa.
 6. Działania na rzecz edukacji i integracji środowiska rolniczego.
 7. Działania na rzecz bioróżnorodności.
 8. Osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wytwarzanego produktu.
 9. Skuteczne wspieranie polskiej myśli technicznej.
 10. Działania w zakresie ekologii ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz integracji z UE.
 11. Osiągnięcia na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży na terenach po pegeerowskich.
 12. Upowszechnianie wiedzy naukowo-technicznej w środowisku młodzieży wiejskiej.
 13. Wieloletnia i aktywna praca zawodowa i społeczna w Stowarzyszeniu.

Konkurs „Złoty Kłos 2018” oraz uroczystość wręczenia nagród objął patronatem honorowym Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproszonych na uroczystość gości oficjalnych, laureatów konkursu, członków i przyjaciół Stowarzyszenia powitała Prezes Zarządu Głównego SITR Magdalena Borowiec-Wieczorek. Wśród osób, które zaszczyciły uroczystość swoją obecnością znaleźli się m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jerzy Mieczysław Chróścikowski senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; dr hab. Monika Stanny Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk; Teresa Stachowicz-Janke Dyrektor Generalny Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; Monika Tyska Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; Jacek Węsierski Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Miłosława Hyży Zastępca dyrektora Ośrodka Szkolno-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu; Mirosław Mazuruk Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze; Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej; Jerzy Klimczak Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; Mieczysław Żurawski Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich; dr Wojciech Ratyński  i Jerzy Maria Nasiadko - Prezesi Honorowi SITR.

Kapituła Konkursu Złotego Kłosa, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznała 12 nagród w postaci statuetki „Złoty Kłos 2018”. Wśród nagrodzonych osób i firm znalazł się nasz Kolega Józef Grzemski, członek SITR od 1997 r. Kol. Józef Grzemski jest bardzo aktywnym członkiem Miejsko – Gminnego Koła SITR w Koźminie Wlkp. Aktywnie uczestniczy w pracach Koła oraz w organach Oddziału SITR w Kaliszu. Drugą kadencję jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału SITR. Inicjator i wykonawca imprez w Kole w Koźminie Wlkp. Uhonorowany za całokształt pracy społecznej w Stowarzyszeniu, w 2008 r. Złotą Odznaką SITR.

Życie zawodowe poświęcił produkcji rolniczej, szczególnie jako właściciel specjalistycznego gospodarstwa rolnego w produkcji roślinnej, wdrażający najnowsze osiągnięcia nauki do praktyki rolniczej i technologie przyjazne środowisku naturalnemu. Prowadzone gospodarstwo stanowiło wzór do naśladowania przez sąsiadów. Kol. Józef Grzemski to wzorowy rolnik i wielki społecznik. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, między innymi Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” i Odznaką Honorową MRiRW „Zasłużony dla Rolnictwa”

Wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy ale szczególnie Koledze Józefowi i dziękujemy za aktywność w naszym Stowarzyszeniu.

Cieszy nas, że po raz kolejny wśród osób nagrodzonych znalazł się członek naszego Oddziału SITR, wielkopolski rolnik i działacz społeczny Banków Spółdzielczych i Kółek Rolniczych.

Autor tekstu i zdjęć: Adam Błochowiak


[Archiwum wiadomości]

AKTUALNE SZKOLENIA

Szkolenie uzupełniające. Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Szkolenie podstawowe. Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Konkurs "Wzorowy Ogrodnik"